Kolik oddaných členů máte? Přinesou vám reference

Vkládáte veškerý svůj čas a peníze do marketingu a náboru nových členů? Bez loajálních a nadšených zákazníků ale zůstane „míra udržení“ nestabilní.

Jdou reference a cesty k udržení zákazníka ruku v ruce?

Všichni noví zákazníci vyžadují péči, pozornost a motivaci, aby u vás zůstali.

K tomu je potřeba práce, čas a peníze. Mnoho majitelů a trenérů vkládá veškeré zdroje do náboru a udržování zákazníka, ale je třeba rozumět propojení mezi udržováním zákazníka a referencí. Protože reference tvoří nedílnou součást strategie udržení zákazníka.

Podle průzkumu Nielsen Global Trust věří 92 % lidí doporučením od kamarádů. Kluby a spolky tak ztrácejí body, pokud se nesnaží o nalákání kamarádů svých členů.Takzvaná šeptanda tvoří až 50 % získávání nových členů (více také v našem předchozím článku).

Jak motivovat stávající členy?

Člověk je společenský tvor a rád se cítí součástí komunity. Vytvořte pro ně takové prostředí, kam se chodí bavit a potkávat s příjemnými lidmi.

Kamarád člena, který k vám chodí rád, nemusí řešit nepříjemnosti jako nováček „zvenčí“. Ve dvou či ve skupině se začlení mnohem jednodušeji. 

Sociální schválení

Jakmile se kamarád cítí dobře, automaticky se nastaví i jeho vnímání prostředí tělocvičny.  V mnoha sociálních a biologických společenstvích spoléhají jednotlivci na pozorování ostatních – přejímají jejich chování, přizpůsobují se jejich úsudkům a dělají podobná rozhodnutí.

Na vás je zas sledovat nové i stávající členy a pokračovat v plnění jejich přání a očekávání.

Získávání referencí může mít přínos pro obě strany. Tím, že své členy žádáte o reference, s nimi spolupracujete.  Zákazníci se tak stávají součástí chodu klubu, který mají rádi. Mohou ovlivnit jeho zlepšování, cítí se angažovaní.

Celý proces referencí má efekt sněhové koule. Spokojený člen přivede dalšího. Nový spokojený člen přivede dalšího a tak dále…

Nábor nových členů může být fascinující. Ale pozor – nenechte se tím unést a stejnou měrou podporujte zákaznický servis a kvalitu služeb!

Doporučený zákazník zůstává loajální

Studie z Harvardu ukázala, že doporučení zákazníci zůstanou věrní své bance s pravděpodobností o 18 % vyšší než ostatní. 

Je to tím, že doporučující vytvářejí vhodná spojení. Podvědomě tuší, komu se v bance (nebo klubu) bude líbit. 

Co tedy přišlo první – reference nebo retence?

Lidé 4x víc nakoupí zboží, které jim doporučil známý. 

Na sociálních sítích lidé mnohem častěji koupí produkt, který lajkoval nebo sdílel jejich kamarád.

Mark Zuckerberg k tomu má co říct:

Lidé ovlivňují lidi. Nic neovlivní člověka víc než doporučení od někoho, komu důvěřujeme. Doporučování ovlivňuje lidi víc než ta nejlepší marketingová kampaň. Reference od důvěryhodného zdroje je svatý grál reklamy.”

Je ale třeba pochopit, že existuje cyklický vztah mezi doporučením a udržením členů.

K získání více doporučení potřebujete zlepšit retenci…. a v procesu získávání doporučení pro vás bude jednodušší udržet si zákazníka.

Zvyšujte šance, že vaši členové ke klubu přilnou. 

Jak získávat reference?

V první řadě si musí vaši členové odnést skvělé zkušenosti. Toho docílíte…

 • Působivým a jednoduchým registračním procesem
 • Budováním vztahů se členy.

Základní krok pro dobrou strategie udržování členů je zapůsobit tak, aby chtěli zážitek šířit dál. Jak zapůsobíte? To už necháme jen na vás. 😉

Buďte v pravidelném kontaktu se všemi členy a posílejte jim personalizované zprávy.

Motivujte lidi k zápisu na další kurzy podle jejich potřeb.

Jakmile vytvoříte jedinečnou základnu k udržení členů, nastal čas zaměřit se na ty nejaktivnější a loajální zákazníky a pobídnout je k šíření povědomí o klubu mezi jejich přáteli a rodinou.

Přejeme, ať váš klub jenom vzkvétá. 

Chcete inspiraci, jak nastartovat váš klub? Podívejte se, jak to může fungovat. ↓↓↓

Zdroj:

EET startuje už 1.5. – Připravte se!

Shrnuli jsme 7 základních bodů o EET, aby vás nic nepřekvapilo.

1 Kdy začíná EET pro trenéry (3. a 4. vlna?)

1.5. 2020 – v souvislosti s COVID-19 je evidence tržeb pro všechny vlny pozastavena po dobu trvání nouzového stavu a následujících tří měsíců.

2 Kdo eviduje?

 • Plátci i neplátci DPH 
 • Příjemce plateb v hotovosti (neeviduje se: bankovní převod nebo platba kartou)
 • Všichni podnikatelé bez ohledu na velikost obratu (spolky jako drobná činnost evidovat nemusí: https://bit.ly/2TF8Tmc)
EET

3 Princip EET – Jak to probíhá?

 1. Trenér při prodeji zašle datovou zprávu o transakci Finanční správě.
 2. Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s vygenerovaným unikátním kódem.
 3. Trenér vystaví účtenku s tímto kódem.
 4. Člen obdrží účtenku – lze i elektronicky.
 5. Evidenci tržby si člen, popř. trenér může ověřit přes webovou aplikaci Finanční správy.
Proces EET

4 Co si k tomu pořídit?

Odpovězte si na otázku – jak vaši klienti nejčastěji platí? 

Nejlepší způsob pro obě strany je přejít na bankovní převod nebo platby kartou

Malý objem hotovostních plateb pak můžete evidovat přes: 

a) tablet nebo mobil + ProKlub/aplikace – evidovat přímo přes systém & zaslání dokladu emailem, 

b) tablet nebo mobil + ProKlub/aplikace + bezdrátovou tiskárnu – pokud klienti trvají na papírové účtence, 

c) EET pokladnu NEBO tablet/mobil + ProKlub/aplikace – pokud přijímáte i platby kartou.  

Pokladnu i tiskárnu si můžete odečíst z daní jednorázovou slevou do výše 5000 Kč – bez nutnosti doložení reálné částky.

EET

5 Za jakých podmínek můžu využít variantu offline?

Offline režim = Ruční vypisování bločků, které si vyzvednete na Finanční správě.

Povolení offline režimu od Finanční správy můžete získat za těchto předpokladů:

 • Jste fyzická osoba
 • Nejste plátcem DPH
 • Nemáte více než dva zaměstnance. 
 • Výše vašich hotovostních příjmů, které podléhají EET, nepřesahuje za čtyři předchozí čtvrtletí 600 tisíc Kč a zároveň předpokládaná výše příjmů za následujících 12 měsíců také nepřesahuje 600 tisíc Kč. (Jak přesně částku odhadnete, ale zatím není jasné.) Také platí, že se do částky 600 tisíc nepočítají bezhotovostní příjmy, které nespadají pod EET.

6 Jak se přihlásit do evidence?

Zahrnuje následující kroky:

 1. Získání autentizačních údajů (elektronicky přes datovou schránku, nebo osobně)
 2. Přihlášení na Daňový portál 
 3. Ohlášení všech provozoven (každá má své číslo) 
 4. Získání certifikátu (EET díky tomu pozná, že jste to vy, kdo ohlašuje tržbu) – platí 3 roky 
 5. Nahrání Certifikátu (certifikátů) do pokladny (pokladen)

Přesný postup zde:

Kompletní postup: jak se zaregistrovat do EET

Přípravu EET nenechávejte na poslední chvíli. Může se totiž zaseknout na 2 úřednických krocích:

 • při přidělování autentizačních údajů na základě on-line žádosti (datová schránka),
 • při přidělování certifikátů.

Také nahrání certifikátu do pokladny může vyžadovat asistenci prodejce. Ten může být před začátkem poslední vlny vytížený. Proto radši začněte s registrací do EET nejpozději na začátku dubna 2020.

EET

7 Jaké jsou nejčastější kiksy?

 1. Nejde internet 

– můžete tržby evidovat v off-line režimu, je ovšem nutné do 48 hodin odeslat datovou zprávu o tržbě na finanční úřad.

https://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/situace-pri-evidovani-trzeb.pdf

 1. Na účtence něco chybí 

– účtenka by z hlediska EET měla obsahovat 9 údajů + jako doteď splňovat podmínky Zákona o ochraně spotřebitelů: 

Kompletní průvodce EET účtenkami: co musí obsahovat a kdy je vystavit

 1. Ignorace informačního oznámení 

– nezapomeňte na vyvěšené oznámení, že se vás týká EET. Pokud prodáváte přes internet, informaci dejte i na web.

Součástí oznámení je text daný zákonem. (Za nevyvěšení informačního oznámení hrozí pokuta až 50 tisíc korun.) 

https://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/informacni-povinnost/

Přejeme hladký průběh přechodu na EET a mnoho úspěchů s tréninky.

Detailní informace o EET:

Zákony:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-112

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-256

Metodika:

https://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Archiv/Metodika_k_evidenci_trzeb_v4.0.pdf

Jak nastavit Win-Win ceny v klubu

Sestavte ceník, který vás posune vpřed. Vybrali jsme hlavní tipy, jak na to.

Je lepší nabízet jednorázový vstup, kredity nebo kurzy? Jestli jste vybrali jedno z toho, pak je článek pro vás.

Cenotvorba vás živí. 

Ceny musí být konkurenceschopné. 

=> Aby se klub uživil, musíte být konkurenceschopní.

Nevíte jak na to? Máme pro vás pár tipů.  

Pokračovat ve čtení „Jak nastavit Win-Win ceny v klubu“