EET startuje už 1.5. – Připravte se!

Shrnuli jsme 7 základních bodů o EET, aby vás nic nepřekvapilo.

EET

1 Kdy začíná EET pro trenéry (3. a 4. vlna?)

1.5. 2020 – v souvislosti s COVID-19 je evidence tržeb pro všechny vlny pozastavena po dobu trvání nouzového stavu a následujících tří měsíců.

2 Kdo eviduje?

 • Plátci i neplátci DPH 
 • Příjemce plateb v hotovosti (neeviduje se: bankovní převod nebo platba kartou)
 • Všichni podnikatelé bez ohledu na velikost obratu (spolky jako drobná činnost evidovat nemusí: https://bit.ly/2TF8Tmc)
EET

3 Princip EET – Jak to probíhá?

 1. Trenér při prodeji zašle datovou zprávu o transakci Finanční správě.
 2. Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s vygenerovaným unikátním kódem.
 3. Trenér vystaví účtenku s tímto kódem.
 4. Člen obdrží účtenku – lze i elektronicky.
 5. Evidenci tržby si člen, popř. trenér může ověřit přes webovou aplikaci Finanční správy.
Proces EET

4 Co si k tomu pořídit?

Odpovězte si na otázku – jak vaši klienti nejčastěji platí? 

Nejlepší způsob pro obě strany je přejít na bankovní převod nebo platby kartou

Malý objem hotovostních plateb pak můžete evidovat přes: 

a) tablet nebo mobil + ProKlub/aplikace – evidovat přímo přes systém & zaslání dokladu emailem, 

b) tablet nebo mobil + ProKlub/aplikace + bezdrátovou tiskárnu – pokud klienti trvají na papírové účtence, 

c) EET pokladnu NEBO tablet/mobil + ProKlub/aplikace – pokud přijímáte i platby kartou.  

Pokladnu i tiskárnu si můžete odečíst z daní jednorázovou slevou do výše 5000 Kč – bez nutnosti doložení reálné částky.

EET

5 Za jakých podmínek můžu využít variantu offline?

Offline režim = Ruční vypisování bločků, které si vyzvednete na Finanční správě.

Povolení offline režimu od Finanční správy můžete získat za těchto předpokladů:

 • Jste fyzická osoba
 • Nejste plátcem DPH
 • Nemáte více než dva zaměstnance. 
 • Výše vašich hotovostních příjmů, které podléhají EET, nepřesahuje za čtyři předchozí čtvrtletí 600 tisíc Kč a zároveň předpokládaná výše příjmů za následujících 12 měsíců také nepřesahuje 600 tisíc Kč. (Jak přesně částku odhadnete, ale zatím není jasné.) Také platí, že se do částky 600 tisíc nepočítají bezhotovostní příjmy, které nespadají pod EET.

6 Jak se přihlásit do evidence?

Zahrnuje následující kroky:

 1. Získání autentizačních údajů (elektronicky přes datovou schránku, nebo osobně)
 2. Přihlášení na Daňový portál 
 3. Ohlášení všech provozoven (každá má své číslo) 
 4. Získání certifikátu (EET díky tomu pozná, že jste to vy, kdo ohlašuje tržbu) – platí 3 roky 
 5. Nahrání Certifikátu (certifikátů) do pokladny (pokladen)

Přesný postup zde:

Kompletní postup: jak se zaregistrovat do EET

Přípravu EET nenechávejte na poslední chvíli. Může se totiž zaseknout na 2 úřednických krocích:

 • při přidělování autentizačních údajů na základě on-line žádosti (datová schránka),
 • při přidělování certifikátů.

Také nahrání certifikátu do pokladny může vyžadovat asistenci prodejce. Ten může být před začátkem poslední vlny vytížený. Proto radši začněte s registrací do EET nejpozději na začátku dubna 2020.

EET

7 Jaké jsou nejčastější kiksy?

 1. Nejde internet 

– můžete tržby evidovat v off-line režimu, je ovšem nutné do 48 hodin odeslat datovou zprávu o tržbě na finanční úřad.

https://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/situace-pri-evidovani-trzeb.pdf

 1. Na účtence něco chybí 

– účtenka by z hlediska EET měla obsahovat 9 údajů + jako doteď splňovat podmínky Zákona o ochraně spotřebitelů: 

Kompletní průvodce EET účtenkami: co musí obsahovat a kdy je vystavit

 1. Ignorace informačního oznámení 

– nezapomeňte na vyvěšené oznámení, že se vás týká EET. Pokud prodáváte přes internet, informaci dejte i na web.

Součástí oznámení je text daný zákonem. (Za nevyvěšení informačního oznámení hrozí pokuta až 50 tisíc korun.) 

https://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/informacni-povinnost/

Přejeme hladký průběh přechodu na EET a mnoho úspěchů s tréninky.

Detailní informace o EET:

Zákony:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-112

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-256

Metodika:

https://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Archiv/Metodika_k_evidenci_trzeb_v4.0.pdf